Personal Coaching

Een werksituatie vraagt soms enige afstand voor het vinden van een oplossing. Een coach kan die afstand bieden. Een coach kan helpen om vanuit een andere invalshoek of met een andere manier van denken zicht te krijgen op de oplossing.

Persoonlijke gesprekken hebben tot doel oplossingen te brengen die aansluiten bij je eigen mogelijkheden en persoonlijkheid. Vaak hebben die ook te maken met het (terug)vinden van je eigen doelen, begrenzing of motivatie. Je werk gaat je weer energie opleveren in plaats van energie kosten.

Een oplossing begint met het helder maken van het eigenlijke probleem en op welk(e) vlak(ken) dit zich bevindt, bijvoorbeeld:

  • het organisatorische vlak, door onduidelijke afspraken of scheefgroei ten opzichte van het goed bedoelde organigram
  • het morele vlak (er mist visie, enthousiasme, ethiek of maatschappelijke zingeving binnen het bedrijf of binnen jezelf)
  • het sociale vlak, door onderlinge spanningen of andere verhoudingen binnen het werkveld
  • persoonlijk vlak, persoonlijke thema's die de werksituatie beïnvloeden of buitengewone omstandigheden in het privé-leven

Naast de leidinggevende zijn er soms al andere betrokkenen zoals HR, BMW, arbo, psycholoog of collega's. Met deze personen kan de coach ook in contact gaan. Onze ervaring is dat onderlinge relaties belangrijk zijn omdat een probleem van een medewerker zelden helemaal op zichzelf staat.

Soul & Business Connection Coaching | Tel: 0348-411224 | © Chair-man.nl Webdesign