Wie wij zijn

Karakteristiek SBC

SBC bestaat uit 2 coaches die naast diverse trainingen een gedegen opleiding op psychotherapeutisch vlak hebben. Inzicht in organisaties en persoonlijke processen van jezelf en anderen vormt onze brede basis voor coachen en communicatie. Meer recent is onze ervaring uitgebreid met een opleiding voor het omgaan met shocktrauma's.

We houden van een praktische en efficiënte aanpak. Wij zijn meer allround dan specialist omdat communicatie, persoonlijkheid en zakelijke bezieling in iedere organisatie en situatie een belangrijke rol spelen.

Aan de hand van een probleemstelling werken wij doelgericht naar een oplossing. Een van onze sterke punten is helpen helderheid scheppen in waar de mogelijkheden en waar de onmogelijkheden liggen. Daarbij gaan we soms buiten platgetreden paden en vaste protocollen. Moeilijke boodschappen worden niet uit de weg gegaan en benaderd vanuit persoonlijk contact en met respect voor de ander.

Een belangrijk uitgangspunt in onze werkwijze is 'Zeg wat je doet en doe wat je zegt'. Wij zijn daar ook op aanspreekbaar!

Karakteristiek Pim Bok

Pim BokZijn oorspronkelijke vak was bouwkunde. Onder aan de ladder begonnen heeft hij uiteindelijk leiding gegeven bij architectenbureaus, aannemersbedrijven en gemeentelijke overheid. Een eigen aannemersbedrijf bracht hem de ervaring als ondernemer. Een grote belangstelling voor wat mensen beweegt en hoe het samenwerken in de praktijk vorm krijgt heeft hem ‘sociale architectuur' gebracht. Bouwkunde heeft hem geleerd naar praktische oplossingen te zoeken.

Hij is gewend contact te maken met mensen van alle niveaus en staat tussen mensen in. Hij heeft het vermogen medewerkers te mobiliseren en te helpen in hun eigen kracht te staan en zo het individu en het bedrijf gezond te laten functioneren. Naast makkelijk contact maken met mensen weet hij creatieve oplossingen te vinden en problemen vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Karakteristiek Cora de Jonge

Cora de JongHaar oorspronkelijke vak was experimentele fysica waar zij o.a. werkte als onderzoeker en projectleider. Hier ontwikkelde zij een scherp analytisch inzicht gecombineerd met praktische toepassingen. 15 jaar geleden heeft zij het roer omgegooid om haar hart te volgen en haar kwaliteiten in te zetten voor de persoonlijke begeleiding van mensen.

Zij gaat voor diepgang gecombineerd met praktische realiteit. Zij heeft een helder en scherp inzicht in processen en mensen vanuit een grote fijngevoeligheid. In haar coaching maakt zij makkelijk en snel contact met de gevoelslaag van haar coachee en brengt die in verband met de eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden en beperkingen binnen de werksituatie.


Soul & Business Connection Coaching | Tel: 0348-411224 | © Chair-man.nl Webdesign